Copyright

Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Slacklineshop.nl, materiaal dat zich op de Slacklineshop.nl website bevindt, of dat op een met de Slacklineshop.nl verband houdend medium is opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.