Herroeping

Modelformulier voor herroeping

Ik/Wij deel/delen hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst herroep/herroepen